Извештај директора ОФЛ Владимирци 2020/2021

СЛОГА 1949-РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ОФЛ 27-6-2021 у 18 часова

Билтен бр: 8

МЛАДОСТ(З)-ПОЛЕТ=2:1(1:0) 13-6-2021

Делегирање: 22. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: 21. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Билтен бр: 7

БОБОВИК-СПАРТА=7:0(4:0) 30-5-2021

СЛОГА 1949-ПОЛЕТ=1:1(0:0) 30-5-2021

Виша листа за дерби: СЛОГА 1949-ПОЛЕТ

Делегирање: 20. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: 19. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Делегирање: 18. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021

Билтен бр: 6

Делегирање: 17. коло ОФЛ Владимирци 2020/2021